top of page
  • paxpacisdr

HÁLÁS KÖSZÖNET A CIVILEK.INFO-NAK A LENGYEL FORDÍTÁSÉRT ÉS PUBLIKÁLÁSÉRT! DRBL

GŁOSZENIE OBRAZÓW - O NASZEJ PROTESTANCKIEJ KULTURZE WIZUALNEJ Napisał: Civilek.info | wrzesień 2023 r 26. | AMEN , CZYTELNICY

Wraz z naszymi cotygodniowymi podróżami duchowymi

Nie tylko książki, ale także obrazy, rzeźby, a nawet wszelkiego rodzaju sztuki piękne mają swoją historię. Na tym opiera się historia sztuki. Mniej słyszymy i mówimy o tym, że każde dzieło ma swoje przesłanie. Wiele z nich ma także przesłanie duchowe. Możemy też nazwać te obrazy głoszące. Nie opowiadają o sobie, ale o tym, po co je stworzył artysta. Europa jest bardzo bogata w obrazy głoszenia. Posłuchajmy tylko świadectwa bardzo wymownych zdjęć, mimo ich milczenia. Przede wszystkim przesłanie malarstwa całkowicie protestanckiego, bardzo wyjątkowego w dziejach malarstwa, a prawdziwie reformatorskiego, które zawdzięczamy starszemu Lucasowi Cranachowi (1472-1553), można dostrzec w ołtarzu miasta Wittenberga kościół. Pochodzi z roku 1547. Mistrz ukończył ją rok po śmierci reformatora Mártona Lutra. Obrazkowy nekrolog i wspomnienie jednocześnie... MALARZ REFORMACJI - KAZNODZIEJA Z PĘDZLEM Lucas Cranach Starszy był szanowanym i sławnym obywatelem Wittenbergi epoki reformacji. Malarz, drukarz, farmaceuta, a przez pewien czas nawet burmistrz miasta Lutra, jako współczesny reformatorowi. Był nie tylko wydawcą Biblii Lutra, ale także ilustratorem. Pomógł nawet Katharine von Bora na jej drodze do zostania reformatorką, w ramach błogosławieństwa którego przyjęła trudny los bycia reformatorką jako żona i partnerka Lutra, który podejmował tysiące duchowych i duchowych zmagań oraz sytuacji zagrażających życiu . W obrazach Cranacha, malarza epoki reformacji, przesłanie symboliczne nieustannie współistnieje z rzeczywistością. Centralny duży obraz nad całym ołtarzem przedstawia Ostatnią Wieczerzę z Jezusem, Lutrem i mieszkańcami Wittenbergi siedzącymi na miejscu dawnych uczniów. Obraz po lewej stronie przedstawia dużą chrzcielnicę, na której Filip Melanchton, wychowawca Niemiec, chrzci dziecko jako osoba świecka. Malowidło na prawym skrzydle ołtarza przedstawia proboszcza kościoła, następcę Lutra, Johannesa Bugenhagena, sprawującego władzę kluczy: przebaczającego i rozgrzeszającego na wpół klęczącego grzesznika po jego prawej stronie oraz odsyłającego jego oskarżyciela. Najważniejszą częścią całej kompozycji, podstawą, skałą, nośnikiem i fundamentem wszystkiego jest Chrystus ukrzyżowany i głoszący o Nim reformator. Oś Kościoła i świata, wręcz oś kosmosu, jest z Panem Ukrzyżowanym. Wizjonerskie, wirtualne, ciche kazanie o zasadniczych założeniach Reformacji: sam Chrystus, solus Christus, jest osią istnienia wszystkiego, fundamentem nowego życia. Ten Chrystus jest alfą i omegą przepowiadania, wspólnoty kościelnej, Wieczerzy Pańskiej, chrztu, rozgrzeszenia i przebaczenia w sensie duchowym i realnym. Także o resocjalizację wspólnotową po osobistej pokucie i spowiedzi. Są tacy, którzy o tej grupie ołtarzy tak mówią: istota protestancka, reformacyjna nauka o sakramencie i doktryna Kościoła, soteriologia i nauka o zbawieniu skondensowana jest w obrazowym przesłaniu w ołtarzu Cranacha. W przeciwieństwie do ówczesnych ołtarzy rzymskokatolickich, nigdzie nie widać tu Dziewicy Maryi, lecz współcześni, którzy wpatrując się w Chrystusa rozpoczęli i zapoczątkowali reformację, odnowę wiary, a nawet odnowę nie tylko Kościoła, ale miasto, a nawet ówczesny świat i skierował je na ścieżkę, która ukształtowała historię świata. Postacie ludzkie na zdjęciach – obywatele Wittenbergi w strojach z epoki, żołnierze, pastorzy, teolodzy, członkowie kościoła, kobiety i młoda matka trzymająca na kolanach dziecko, być może oczekujące na chrzest – nie żyją swoją wiarą ze wzrokiem utkwionym w niebie, ale na Chrystusie, osi placu kościelnego i placu świata, z niezwykle uważnym spojrzeniem utkwionym w Ukrzyżowanego, Boga-Człowieka. Niemal chłonąc widok, to, co widzieli, a zwłaszcza to, co słyszeli. Przecież wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa (Rzymian 10:17). Ci ludzie doświadczają, że Królestwo Boże jest wśród nich. Nie unosi się gdzieś nad ich głowami, ale jest obecny w społeczności, którą obserwuje połowa z nich. Ten Kościół jest wspólnotą miłości. Jest spójna, ponieważ ma centrum, żywego Chrystusa. Św. Exupéry zapisał w jednym miejscu swojego pamiętnika: Ci, którzy naprawdę się kochają, patrzą w tym samym kierunku. Nie tylko kochankowie, ale także ludzie religijni. Jako członkowie jednej, wielu, milionów wspólnot kościelnych, które istniały, żyją dzisiaj i będą żywe w przyszłości. TWÓJ OSOBISTY KONTAKT WZROKOWY ZE ZGROMADZENIEM – NASZE ŻYCIE JEST W OBEJMUJĄCYCH RAMIONACH BOGA Bardzo ważne cechy kongregacji protestanckiej możemy zaobserwować zwłaszcza w niezależnym obrazie Chrystusa, który stanowi podstawę całej konstrukcji ołtarza. Lutra, niezapomnianego kaznodziei dla miasta i wiernych, ukazany jest na ambonie przez malarskiego giganta, który z pewnością szanuje go całym sercem, z otwartą Biblią na krawędzi ambony, na której opiera się lewa ręka Lutra. A jego prawa ręka pochyla się do przodu, jego palce wyraźnie wskazują na Ukrzyżowanego Pana. Podczas głoszenia nie patrzy na Biblię ani notatki, ale na sam zbór.(Zdjęcie obrazu: Gene Edward Veith) Szuka spojrzenia widza. Jedz pojedynczo. Nawiązuje kontakt wzrokowy. Podczas jego przepowiadania dokonuje się coś szczególnego i świętego krążenia: lewą ręką, ręką po stronie serca i sercem opiera się na Słowie, czerpiąc z niego życiodajne orędzie, jakby z żywego źródła. Słowo przenika całą jego osobowość. Oddaje swoje serce poselstwu, Posłańcowi. Sola Scriptura, samo Pismo Święte jest źródłem wszelkiego zbawienia. Jest to również przedstawione w kompozycji Cranacha. Wzrok Lutra nie jest skierowany bezpośrednio na Jedynego, ale na członków Kościoła. Nawet oblicze Ukrzyżowanego zwraca się w stronę zgromadzenia. Jakby mówił: Tobie zostawiam wszystko, oddaję Ci to, za co cierpiałem, za co niosłem krzyż. Wiedzcie, że przez ten krzyż zwyciężyłem świat. Wszystkie inne twierdzenia są fałszywe i wprowadzające w błąd, są to sztuczki wielkiego Kłamcy, Oszusty. Zdobyłem przed Tobą, dla Ciebie, dla Ciebie świat, w którym wciąż się zmagasz, szukając jedynego i pewnego wsparcia. Oto jestem: jestem drogą, prawdą i życiem (Jan 14,6). Genialna kompozycja. Wspaniałe kazanie – prawdziwe przez wieki! I coś innego. Przed naszymi wnikliwymi oczami wyłania się niewidzialny krąg niebiańsko-ziemskiego uścisku, który ukazuje także sens ziemskiej służby Matki-Świętego-Kościoła. Mianowicie: ręka Lutra na Biblii, jego wyciągnięte ramię skierowane ku Chrystusowi oraz pasterz, duchowy opiekun, doradca życiowy, który pilnuje ludzi, prawdziwego, żywego Kościoła i opiekuje się nim, niemal obejmuje żywego Chrystusa w serca członków Kościoła. On, który już nie jest tym, który patrzy na wspólnotę z tego malowniczego krzyża Cranacha, gdyż krzyża tego na placu kościelnym właściwie nie ma. Ale Chrystus, który został zdjęty z krzyża, zmartwychwstał trzeciego dnia, zwyciężył świat i pozostanie z nami aż do końca świata. Jakże wielką, duszpasterską, wieczną i nieograniczoną wspólnotą jest Matka Kościół, za którą oddał swoje życie i jako Zmartwychwstały niesie nas dzisiaj jako żywy Pan, jest z nami, obejmuje nas, karmi duchowo i fizycznie, On się nami opiekuje. Na tę żywą, odwieczną wspólnotę wskazuje także jego kaznodziejski obraz wielkiego starszego Cranacha, którego ambona stała się ołtarzem w Wittenberdze z wieloma przesłaniami. Protestancki z jego symbolicznym i realnym przesłaniem. Niech będzie błogosławiony Bóg, który wymyślił i wykorzystał takie zabytki i malowidła, aby głosić swoje Słowo dla dobra naszego życia. W cyfrowym świecie bardzo realistycznie. Bo mamy prawdziwego, żywego, a nie wirtualnego Chrystusa! Autor: dr Lajos Békefy Zdjęcie na okładce: Skrzydlaty ołtarz Lucasa Cranacha w Stadtkirche w Wittenberdze (Fot.: Gene Edward Veith)

1 view0 comments

Comments


bottom of page