top of page
  • paxpacisdr

NYÁRI ÜDÜLÉS, VAKÁCIÓ LELKI FELTÖLTŐDÉSSEL, ISTEN-MAGAS MÉLYSÉGEKKEL


NYÁRI ÜDÜLÉS, VAKÁCIÓ LELKI

FELTÖLTŐDÉSSEL, ISTEN-MAGAS MÉLYSÉGEKKEL

Szentháromság utáni 3. vasárnap személyes léleképítő tanácsokkal minden napra


Csendesedjetek el és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!

(Zsoltárok 46,11)

Írta Dr. Békefy Lajos


Nem mindegy, hogy költséges és fizikai felüdülést, pihenést is ígérő nyári üdülés, vakációs hetek után milyen állapotban térünk vissza a mindennapi kerékvágásba. Ahhoz, hogy egész személyiségünk felfrissüljön, kívül-belül fittek legyünk a nyár végére, a lelki kondicionálás, tréning is elengedhetetlen. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani azoknak, akik a saját lelkük kondicionálásához, a tényleges relaxációhoz Isten Igéjét és Szentlelkét is segítségül hívják.


Abból indulhatunk ki, hogy ezredévek óta a csend az a közeg, amiben az egész személyiség felüdülését, felfrissülését, megújulását eredményesen lehet megvalósítani. (Az imádkozó remeték sivatagokban, puszta helyeken száz évet is megéltek ilyen módon!). Ahhoz, hogy digitálisan sűrű napjainkban összeszedetten, koncentráltan tudjunk Istenre, az Ő üzenetére figyelni, s Vele igazán tartalmas, őszinte beszélgetést folytatni a saját lelkünk semmivel nem helyettesíthető hangján, s a magunk belső hangját is meghallva, megfelelő csendhelyszínt szükséges keresnünk. Ebben is csodálatosan tanácsol az Ige, hiszen a 23. zsoltár kezdő versei megjelölik az alkalmas helyválasztást: „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget engem, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért” (23,1-3). A csendes vizekhez terelgetés olyan helyet jelöl, ami félreesik a camping vagy a szálloda zsivajától, az autópálya zaj- és bűzártalmaitól, az olykor gátlástalan, ordítós emberi szórakozásféléktől. Az open air, a szabad ég alatti lelki kikapcsolódás és az át-, meg ráhangolódás a mennyei hullámhosszra csak csendes helyen, tengerparti zugban, homokdűnében, balaton-parti árnyas öbölben, hegyek félreeső tisztásain, vagy egyszerűen a szálláshelyünk szobájának legcsendesebb szögletében sikerülhet. A külső zavartalanság biztosítása a mi feladatunk saját magunk érdekében.

Amikor már megvan az alkalmas hely, akkor kellenek eszközök is. Mindenek előtt Biblia, esetleg egy kis spirituális jegyzetfüzet. Lehet az Igét bibliaolvasó kalauz segítségével olvasni, de lehet spontánul, ott, ahol éppen kinyílik. Lehet rendszeresen-módszeresen, kiválasztva egy újszövetségi és ószövetség könyvet, lehetőleg rövidebbeket. Van, aki szívesen lapoz fel egy-egy éneket, akár hogy csak szép lelki tartalma miatt elolvassa. Tehát az énekeskönyv is jó. Vannak, akik tematikus bibliamagyarázatot is magukkal visznek lelki felüdülésük igényes műveléséhez. Mindezt mobilon is megtaláljuk, ma már mindenre van applikáció. Ezek a külső feltételek.


Ha meg van a csendes hely, a legszükségesebb eszköz, a Biblia és esetleg más kellékek, akkor kezdődik a lényeg, a lélektréning. Érdemes követni néhány közismert egyházi ének egy-egy sorát. Például: Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz. Vagy: Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, Szívem csendben az Úrra figyel. Az ilyen sorokat az Istenre-hangolódáshoz érdemes újra ismételni, mobil applikáción keresztül fülhallgatóval meg is hallgathatjuk ezeket. Akár többször is, amíg érezni fogjuk, hogy a külső-belső zörejek, hangok, képek, bosszantó vagy idegesítő szó -, és hangfoszlányok lassan lehalkulnak, eltűnnek. Igen alkalmas mindkét lelki ének a külvilág kikapcsolására és a belvilágra, az Igére történő ráhangolódáshoz.

Imádsággal tehetjük lelki fülünket, szívünket, lelkünket befogadóvá, nyitottá Isten üzenete előtt. Legfontosabb, hogy ki is fejezzük Istennek, hogy készen állunk a meghallgatására. Énekeink között van olyan is, ami ezt a nyitottságot szépen ki is fejezi, akár mi is mondhatjuk: Szólj, szólj hozzám Uram, mert szolgád hallja szódat…Ha nem te szólsz, Uram, a szó fülig ha érhet, De szívig nem mehet, de szívig nem mehet.


Az igeolvasást ezzel a nyitottsággal, figyelemmel, üzenetszomjúsággal kezdjük el. Egy kiválasztott Igét vagy soron következő bibliai részt, ó-, és újszövetségi fejezetet olvassunk el. Kérjük Isten Szentlelkét, hogy Ő tegyen hangsúlyossá számunkra személyesen szóló, nekünk készített igerészt, verset. Ne kapkodjuk el a lelki lélegzetvételt. Nyugodtan, mélyen a lelkünkbe szíva olvassuk az Igét. Nem teljesítményre, időre olvasunk, hanem Isten szent üzenetének, gyógyító, relaxáló, megújító, innovatív személyes üzenetének keresésére, átgondolására, elfogadására. A szentség erejének magunkba engedésére. Az igeszakaszt, amiről azt érezzük, hogy „Igen! Ez az!” – ez most hozzám szól, olvassuk el kétszer-háromszor. Fogalmazzuk meg, miért szólít meg most különösen is az adott igeszakasz. Mire világít rá életemben, mit vár el tőlem? Akár dátumos naptárfüzetünkbe fel is jegyezhetjük az igehelyet, ami erősebben megszólított, és azt is egy-két szóval, miért éreztem olyan elevenen beszédesnek az Igét, s milyen választ adok rá. Hagyjunk időt arra, hogy Isten „belengesse” lelkünkbe Szentlelke által az Igét. Ízleljük újra lelkünkkel az örökkévalóság jó ízeit. Hagyjuk, hogy az Ige átjárja gondolatainkat, érzelmi világunkat, átmelegítse, átfényesítse lelkünket. Ez a személyes belső csend, az Isten-magas elmélyülés akár pár percen át is tarthat. Amikor már úgy érezzük, hogy az Ige mélymerüléséből ismét a szavak szintjére, a tudatosítás szintjére emelkedünk, akkor az élő Igére ráfelelő személyes imában köszönjük meg a legfontosabb üzeneteket. Akár újra, hálamondatokba fogalmazva mondjuk el Istennek, Jézus Urunknak a Szentlélek adta nyelvi eszközökkel. És végül, ha van valamilyen motívumszó, hívó szó, ami a csendességben kikristályosodott, azt bevihetjük a mobil világháló keresőbe, s még ének is adódhat hozzá. Vagy ha ennek éppen az adott alkalommal nem érezzük szükségét, akkor a Mi Atyánk elmondásával zárhatjuk léleképítő imameetingünket Istennel. Úgy tapasztaljuk majd, hogy egy-egy ilyen csendesség után más emberként állunk fel, indulunk el a szokásos nyári üdülési programok napi szintű megvalósításának, élvezésének. Este, ami legtöbb helyen nagyon nyüzsis ebben a napszakban, talán lefekvés előtt, magunkban még egyszer felidézhetjük a reggeli csend áldásokat és köszönjük is meg röviden Urunknak az imarelaxációban adott mennyei jó ízeket, üzeneteket. Hogy mennyi ideig tartson egy-egy ilyen imameeting Istennel? Amennyire szükségünk van rá, ezt ki-ki maga megérzi majd.


Az Úr csodásan működik… címmel nyári feltöltődést segítő E-könyvet is ajánlunk kedves olvasóinknak. A nyári szezonra hatvan írással, 325 oldalon, sok színes fotóval, a Felvidék.ma oldalon megjelent írások rendszeres és tematikus válogatásával igyekezünk a tényleges lelki relaxációt, feltöltődést támogatni. Ebben két gyakorlati, módszertani felkészítő is várja az érdeklődőket. Az egyik a GYAKORLATI BEVEZETŐ 1. Nyári imarelax tíz percben, nyolc mozdulattal - Tíz perc felüdítő lélekmasszázs. A másik a GYAKORLATI BEVEZETŐ 2. Vasárnapi imarelax – gyakorlatok nehéz időben - „Nem fél a szívem” címmel. Elérhetőségük: https://issuu.com/thedigest48/docs/bekissuuv_glegsdgcsod_k_f_zete_5.docx?fr=sZTZkMTQzOTY3MzQ&fbclid=IwAR04Cl-CR6KA_0zkrDHW-I7mhaoG8ZkQ1lCSKhlCJ9NHYNsOTK-MpSGgxGM


Szívből kívánom, hogy a nyári üdülés minél több honfitársunknak, családnak hozza el a teljesebb felüdülést, a test-lélek-szellem megújulását, és némi békesség tartalékot az otthoni dolgos hétköznapokhoz, amelyekben a megkezdett lelki építkezés is tovább folytatódhat!


Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz

1 view0 comments

Comentários


bottom of page