top of page
  • paxpacisdr

SZÍVES INVITÁLÁS KÖZÖSSÉGI HÁLAADÓ ISTENTISZTELETRE - BÁCSFEKETEHEGYEN

SZÍVES INVITÁLÁS KÖZÖSSÉGI HÁLAADÓ ISTENTISZTELETRE - BÁCSFEKETEHEGYEN


1. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének! Hirdessétek dicséretét és minden jótéteményét! Beszéljétek a nép előtt nagy csudáit, melyeket tëtt! 2. Néki vígan énekeljetek, sok csudadolgát dicsérjétek! Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet! Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek! Zsoltár 105,1-2


Meghívó elérhető: https://issuu.com/thedigest48/docs/magyarjav_tottmintamegh_v_h_laad_sra.docx TISZTELT HÖLGYEM, URAM! NAGYTISZTELETŰ LELKÉSZNŐ/LELKÉSZ ÚR! Szeretettel és imádságban történő velünk ünneplésre invitálom Önt/Téged szolgatársként ismerősként, testvérként az alábbi alkalomra. Áldás-békességgel Dr. Békefy-Röhrig Klaudia Édesapám, néhai tudós és tiszteletes RÖHRIG G. GYULA lelkipásztor negyven évvel ezelőtt fejezte be földi szolgálatát, miután közel 50 éven át volt a bácskai Vrbász város magyar és német reformátusainak pásztora, illetve az ószövetség tudós művelője. Lelkészi diplomát kedves városában, Kolozsvárott kapott, s ahhoz a délvidéki "nagy" lelkész nemzedékhez tartozott, amelyiknek nagyságát a kolozsvári Teológia szellemisége tette érdemessé erre a megtisztelő címre. Gyermekkoromban mintegy 20 ezer kötetes dolgozószobája csendjében bibliafordítás közben skandálta a héber szövegeket, amelyek kisgyermek lelkembe nagyon megmaradtak. Példája és helytállása sok viszontagságos politikai és egyházi, etnikai fordulat közben és ellenére Urunk Istenünk elhívása után a legerősebb motívum volt abban, hogy a lelkészi pályát választottam. Az, hogy a kolozsvári szellemi örökség, karakter és elkötelezettség bennem is tovább él, magyarázza, hogy svájci diplomám megszerzése után Izraelben a Dallmann Intézetben igyekeztem tudásomat gyarapítani, amivel aztán a zágrábi, eszéki, újvidéki teológiákon és szemináriumokban, majd Magyarországon az Üdvhadsereg tisztképző teológiai kurzusain németül, horvátul, magyarul is taníthattam az ószövetségi ismereteket. Mindebben Édesapám személyes szavával és példájával támogatva. Drága Édesapám emlékére közösségi ünnepi hálaadást tartunk, amellyel kapcsolatban az alábbi információkat osztom meg Önnel, s hívogatom akár személyes, megtisztelő velünk ünneplésre, akár gondolatban velünk imára megállva Örökkévaló Urunk színe előtt. Édesapám, néhai G. Röhrig Gyula református lelkész volt a valamikori Jugoszláviában, Vrbas városában. Ott közel 50 éven át volt lelkipásztor, ökumenikus lelkülettel. Testvéri jó viszonyt ápolt a szerb-ortodox közösséggel, papjaival, a helyi evangélikus, metodista és más hívekkel. Szerbül ugyanúgy beszélt, mint más nyelveken. Soha nem tett semmiféle etnikai különbséget, mindenki irányában a tisztelet és a megbecsülés keresztyén lelkületével fordult. A vrbasi zsidó közösség mellett is kiállt a vészkorszakban, ezért a jeruzsálemi Jad Vasemben 19 emlékfát ültettek tiszteletére, és a karmieli/Galilea/Izrael zsinagóga falán emléktábla őrzi helytállása emlékét. Vrbashoz élete végéig hű maradt. Ott van eltemetve a családi sírban. Idén lesz halálának 40. évfordulója, ebből az alkalomból ünnepélyes hálaadó istentiszteletet tartunk a feketicsi református templomban, majd délután megkoszorúzzuk vrbasi sírját. A hálaadó ünnepség a szerbiai Feketicsen lesz 2023. május 7-én a református templomban, délelőtt 1/2 10 óra kezdettel. Tisztelettel kérem Nagytiszteletű Szolgatársamat, ha lehetséges, valamilyen módon legyen velünk a hálaadó alkalmon. Előre is nagyon köszönöm figyelmességét és megbecsülését az előttünk járt lelkész nemzedék áldozatos tagjai iránt, áldáskívánással Dr. Békefy-Röhrig Klaudia ref. lelkész pasztorálpszichológus Dr. Békefy Lajos Ph. D. ref. lelkész közíró, szociáletikus

Német nyelvű meghívó elérhetősége: https://issuu.com/thedigest48/docs/format_ltdankgottesdiens1_1_.docx

Angol nyelvű meghívó elérhetősége: https://issuu.com/thedigest48/docs/angolezt_format_ltmegh_v_thanksgiving_invitatio1_
0 views0 comments

Comentarios


bottom of page